10,00 zł
mała 20 cm
18,00 zł
średnia 25 cm
28,00 zł
BIG Pizza 29 cm
10,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
20,00 zł
średnia 25 cm
31,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
20,00 zł
średnia 25 cm
31,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
20,00 zł
średnia 25 cm
31,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
20,00 zł
średnia 25 cm
31,00 zł
BIG Pizza 29 cm
10,00 zł
mała 20 cm
18,00 zł
średnia 25 cm
28,00 zł
BIG Pizza 29 cm
10,00 zł
mała 20 cm
18,00 zł
średnia 25 cm
28,00 zł
BIG Pizza 29 cm
10,00 zł
mała 20 cm
18,00 zł
średnia 25 cm
28,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm
10,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm
8,00 zł
mała 20 cm
14,00 zł
średnia 25 cm
26,00 zł
BIG Pizza 29 cm
9,00 zł
mała 20 cm
16,00 zł
średnia 25 cm
27,00 zł
BIG Pizza 29 cm
28,00 zł
10,00 zł
mała 20 cm
18,00 zł
średnia 25 cm
28,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm
11,00 zł
mała 20 cm
19,00 zł
średnia 25 cm
30,00 zł
BIG Pizza 29 cm

ceny za sztukę

45,00 zł
tort mały (1,3 kg)
60,00 zł
tort średni (1,8 kg)
90,00 zł
tort duży (2,7 kg)
50,00 zł
tort mały (1,5 kg)
70,00 zł
tort średni (2 kg)
100,00 zł
tort duży (3 kg)
70,00 zł
tort mały (1,5 kg)
90,00 zł
tort średni (2 kg)
120,00 zł
tort duży (3 kg)
100,00 zł
110,00 zł
135,00 zł
130,00 zł
140,00 zł
170,00 zł
96,00 zł
120,00 zł
140,00 zł
170,00 zł
360,00 zł
580,00 zł
840,00 zł
540,00 zł
540,00 zł
480,00 zł

ceny za kilogram

22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł
22,50 zł